logo

Pomáháme projektům při péči o cenné lokality

Zjistěte víc

Kdo jsme


Jsme Ekologická servisní organizace (ESORG). Zajišťujeme servis pro neregistrované environmentalní projekty a platformy.

Více

Pomáháme v těchto oblastech


Péče o krajinu a památky

údržba maloplošných chráněných území a ekologicky významných nechráněných území

Druhová ochrana

ochrana biodiverzity a provádění přírodovědných průzkumů

Ochrana životního prostředí

problematika těžby nerostů a zemědělství

Environmentální výchova

pořádání kurzů, školení a seminářů v oblasti EVVO a veřejně přístupných osvětových akcí a kampaní

Projekty a platformy


Kontakty


 

Bc. Martina Skohoutilová

předsedkyně spolku

ZO ČSOP Ekologická servisní organizace

tel. 722 215 664

Korespondenční adresa:

Zlešická 1, 148 00 Praha 11

E-mailová adresa:

esorg.org(at)gmail.com

„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich